Publicació editada pel MUHBA a partir de la donació feta per l’estudi


Barcelona, una iconografia urbana de la Transició
de Pilar Villuendas i Josep Ramon Gómez.

portada-web


Aquest llibre és un recull de la feina realitzada a l’estudi Villuendas + Gómez entre 1975 i 1995, primer en el terreny del disseny activista i després en el de la comunicació institucional, amb la intenció d’explicar, de manera inevitablement subjectiva, el context en què es produïren aquests encàrrecs.
Repassar les imatges generades al llarg de tots aquests anys va més enllà d’una possible anàlisi dels seus valors gràfics i esdevé un testimoni de la petita història quotidiana de Barcelona, en uns anys que han estat determinants en la seva evolució.

Podeu encarregar o comprar directament el llibre a La Central


Este libro es una recopilación del trabajo realizado en el estudio Villuendas + Gómez entre 1975 y 1995, primero en el campo del diseño activista y después en el de la comunicación institucional, con la intención de explicar, de forma inevitablemente subjetiva, el contexto en el que se produjeron estos encargos.
Repasar las imágenes generadas a lo largo de todos estos años va más allá de un posible análisis de sus valores gráficos y se convierte en un testimonio de la pequeña historia cotidiana de Barcelona, en unos años que fueron determinantes para su evolución.

Podéis encargar o comprar directamente el libro en La Central


This book focuses specifically on the work carried out at the Villuendas + Gómez studio between 1975 and 1995, first in the field of activist design and subsequently in institutional communication. We aim to explain, inevitably from a subjective standpoint, the context in which these commissions were made.
Our review of the images produced over this period goes beyond the analysis of their value as illustrations, becoming a testimonial to the everyday history of Barcelona in what were key years in terms of the city’s development.

You can order or buy the book directly at La Central