Editorial

Dones Dossier

Disseny i maquetació de la revista monogràfica Dones Dossier editada per l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya (ADPC).


Diseño y maquetación de la revista monográfica Dones Dossier para la Asociación de Mujeres Periodistas de Cataluña (ADPC).

per / para consultar la revista >> Dones Dossier 45


ADPC. 2015