editorial

Els Feminismes de Feminal

Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya. 2007