Links
Blog de Villuendas + Gómez
http://www.villuendasgomez.com/blog/
Web de Pilar Villuendas. Obra píctorica y artística

http://pintura.villuendasgomez.com/
Col·legi Professional de Disseny Gràfic de Catalunya
http://www.dissenygrafic.org
Asociación de Diseñadores Profesionales (ADP)
http://www.adp-barcelona.com
Associació de Directors d'Art i Dissenyadors gràfics (ADG-FAD)
http://www.fad.cat
BCD Barcelona Centre de Disseny
http://www.bcd.es
Club d’Empreses BCD